Tydzień w skrócie na Łotwie

Po wstąpieniu Łotwy do UE bezpaństwowcy łotewscy
będą mogli jeździć bez wiz

Jak oświadczył na konferencji, poświęconej bezpieczeństwu Łotwy po wstąpieniu do UE głównodowodzący Wojsk Ochrony Pogranicza RL Gunars Dabolińsz "łotewscy bezpaństwowcy po przystąpieniu Łotwy do UE będą mogli jeździć do krajów Europy bez żadnych wiz, jednak część ich praw będzie ograniczona, zwłaszcza w kwestii podjęcia pracy w krajach UE. Bezpaństwowcy także nie będą mieć statusu "obywateli europejskich". Obecnie w Republice Łotewskiej obywatelstwa łotewskiego nie ma około 520 tysięcy osób, czyli prawie jedna czwarta mieszkańców Łotwy. W ciągu siedmiu lat od momentu rozpoczęcia naturalizacji obywatelstwo łotewskie otrzymało ponad 50 tysięcy osób.

Tylko 46,2% mieszkańców Łotwy jest za
przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej

Gdyby referendum, dotyczące przystąpienia Łotwy do UE odbyło się we wrześniu br., to za wstąpieniem Republiki Łotewskiej do UE głosowałoby tylko 46,2% mieszkańców - świadczą ostatnie badania przeprowadzone przez firmę "Latvijas Fakti". Według obecnego premiera Łotwy Andrisa Berzińsza - liczba eurooptymistów nie wzrosła z powodu niedawnych wyborów parlamentarnych, ponieważ wielu ludzi obawia się przypływu do RŁ uchodźców, a także wielu niepokoi kwestia bezpośrednich dopłat do rolnictwa. Mimo wszystko, premier jest nastawiony optymistycznie i uważa, że do referendum jest jeszcze dużo czasu.

Nasz Czas 43 (582)