Maria Konopnicka

Na cmentarzu

Na starych grobach, gdzie ojcowie moi
Spoczęli, życiem strudzeni tułacze,
Klękam pod krzyżem, co nad nimi stoi,
I płaczę ...

Boże! Tyś widział, jak idąc do Ciebie,
Padali nieraz wśród głogów i cierni,
A przecież z wzrokiem utkwionym w Twem niebie.
Szli Tobie wierni!

Tyś widział ,Boże, jak zgięci cierpieniem,
Nieśli do śmierci niedoli swej brzemię,
Jak pod Twem okiem i z Twojem imieniem
Kładli się w ziemię ....

O spełnij, Panie, ich nadzieje!
O daj, niech jutrznia zabłyśnie im słota,
Nad polem śmierci niech jasność zadnieje
Żywota!

Wiem, że dzień przyjdzie, gdy każdą mogiłę
Odemknie dłoń Twa, przed którą się korzę ...
O zbliż go ku nam! Daj czekać nań siłę,
O Boże

Psałterz dziecka

Nasz Czas 43 (582)