"Nasza Polonia" nr 133
ESTONIA

Natalia Sindecka

Kursy języka polskiego w ZPE

W historii kursów języka polskiego, które co roku są organizowane przy ZPE "Polonia" w Tallinie cyfra trzy miała nieco symboliczne znaczenie. Przez ostatnie trzy lata zajęcia prowadziła wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego w Tallinie. Zajęcia odbywały się w trzech grupach po jednej godzinie w każdej, więc tygodniowo to wynosiło także trzy godziny.
Jednak od tego roku zasady nauki języka polskiego gruntownie się zmieniły. Tylko liczba trzy nadal odgrywa ważną rolę, ponieważ niniejszy artykuł ukazuje się w momencie, kiedy słuchacze kursu mają swoje trzecie w tym sezonie spotkanie.

Do tej pory dla słuchaczy kursów pojęcie roku było względne, bowiem tak naprawdę zajęcia odbywały się tylko przez 4 miesiące. Po osiem tygodni w każdym semestrze. Wiązało się to z umową, na podstawie której w ramach wydziału filologii słowiańskiej i rosyjskiej działał lektorat języka polskiego. Ale teraz kursy będą bardziej regularne, bo od jesieni roku bieżącego nauczycielem języka polskiego został Damian Skowron, który zamierza na dobre zamieszkać w Estonii.

Spotkania z nowym wykładowcą odbywają się w siedzibie ZPE "Polonia". W środy mowy ojczystej uczą się dorośli. Każde spotkanie trwa godzinę. "Te kursy są dla mnie ciekawym doświadczeniem, - dzieli się wrażeniami Damian Skowron, - Muszę inaczej podchodzić do języka, nad systemem którego poważnie nigdy nie zastanawiałem się, bo po polsku mówię od dziecka. Jednak dobrze pamiętam czasy, kiedy sam zaczynałem uczyć się angielskiego bądź estońskiego, i ten "bagaż" życiowy bardzo pomaga mi w dzisiejszej pracy".

Wcześniej miłośnicy Polski oraz polszczyzny mogli brać udział w kursie językowym na prawach przyjaciół ZPE, teraz został wprowadzony podział - ten, kto nie jest członkiem "Polonii" musi za zajęcia płacić.

Z dziećmi polonijnymi Damian Skowron spotyka się w pierwszy dzień weekendu. Więc tradycja szkółki sobotniej trwa. Nie uległy zmianie także ilość dzieci oraz główny problem - rusycyzmy.

Według przewidywań, w następnym roku akademickim liczba uczestniczących w kursach polonijnych powiększy się. Niektórzy także będą kontynuować naukę w grupie starszej.

Nasz Czas 43 (582)