Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 43 (582)