Zamierza się przywrócić również
żydowskie bożnice i łaźnie

Poprawki do ustawy o trybie przywrócenia prawa własności wspólnot religijnych do zachowanych nieruchomości przyczynią się do zmniejszenia napięć między Litwą i światową wspólnotą Żydów.

Rozmawiając wczoraj z przedstawicielami litewskiej wspólnoty żydowskiej, sekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Paulius Koverovas wyraził nadzieję, że już za pięć lat mogą być w naszym kraju rewindykowane rytualne żydowskie łaźnie, domy rabinów i modlitwy, przedszkola i szkoły, które działały przed drugą wojną światową.

Taka możliwość zaistnieje, gdy zostaną przyjęte poprawki do uchwalonej jeszcze w 1995 roku ustawy o trybie przywrócenia praw wspólnot religijnych do zachowanych nieruchomości, która zrówna wyznanie żydowskie z innymi działającymi na Litwie religiami.

We wstępnym spisie podlegającego zwrotowi majątku, który przedstawiciele światowej i litewskiej wspólnoty Żydów zgłosili funkcjonariuszom litewskim, figuruje prawie 800 obiektów, w tym nie tylko budynki, ale też cmentarze żydowskie.

"To nie oznacza, że wspólnota żydowska odzyska wszystkie budynki, w których przed wojną znajdowały się ich fabryki i banki - powiedział P. Koverovas dla "Lietuvos rytas". - Wszystkie prywatne osoby, które pragnęły odzyskać należący niegdyś do nich majątek, musiały otrzymać obywatelstwo litewskie i do końca roku ubiegłego złożyć odpowiednie dokumenty. Osobom narodowości żydowskiej stworzono takie same warunki, jakie mają wszyscy obywatele Litwy".

Na pytanie "Lietuvos rytas", na jakiej zasadzie będzie się decydować, które domy mają być zwrócone żydowskiej wspólnocie religijnej, P. Koverow odpowiedział: "Jeśli budynek można zwrócić w naturze, tak też będzie zrobione. Jeśli w takim domu mieszkają ludzie, trzeba będzie płacić kompensatę. Jeśli nie można zwrócić majątku, należy poszukiwać adekwatnych własności".

("Lietuvos rytas" z 11 10 2001 r.)

Nasz Czas 42 (581)