Posiedzenie Zarządu Głównego
Związku Polaków na Łotwie

W sobotę, 5 października br. w Rydze odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie. Jak poinformował nas biorący udział w tym posiedzeniu prezes Daugavpilskiego Oddziału ZPŁ "Promień" pan Ryszard Stankiewicz, na tym posiedzeniu podjęto decyzję o zawieszeniu działalności szefa Biura Prasowego ZPŁ pana Romualda Bykowskiego, którego wybrano na to stanowisko podczas tegorocznego Zjazdu ZPŁ na początku b. roku w Jełgawie. Do powołania nowego szefa biura prasowego jego funkcje będzie pełnić wiceprezes ZPŁ pan Romuald Lebedek. Poza tym była omawiana sytuacja polskiego szkolnictwa na Łotwie. Niepokój budzi fakt, że prawie we wszystkich polskich szkołach coraz więcej przedmiotów wykłada się w języku łotewskim, czyli inaczej mówiąc, przeprowadza się łotyszyzację tych szkół. Postanowiono jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu ZPŁ poświęcić tej bardzo ważnej sprawie i zaprosić na posiedzenie dyrektorów polskich szkół. Inf. wł.

Nasz Czas 42 (581)