Tydzień w skrócie

Nazwiska

Premier Litwy A. Brazauskas oświadczył, że podczas swej wizyty 15 listopada w Warszawie nie podpisze umowy o pisowni imion i nazwisk Polaków litewskich w języku ojczystym. Brazauskas tłumaczy swą niechęć negatywną opinią publiczną, jaka rzekomo panuje w tej kwestii na Litwie.

Spis

Departament Statystyki przy Rządzie RL podał szczegółowe dane na temat składu narodowościowego w poszczególnych regionach Litwy. W okręgu wileńskim Polacy stanowią 25,4 proc ogółu mieszkańców, Litwini - 54,9, Rosjanie - 11,6, Białorusini - 3,6. W Wilnie Polacy stanowią 18,7 proc, Litwini - 57,8, Rosjanie - 14,0, Białorusini - 4,0.

Kompensaty

Rząd RL zatwierdził program częściowej rekompensaty rolnikom za szkody poniesione na skutek tegorocznej suszy. Na ten cel przeznaczono 40 mln Lt.

G. W. Bush

Szykując się do ewentualnej wizyty w Wilnie prezydenta USA G. W. Busha, rząd RL postanowił przydzielić na jej przygotowanie 1,082 mln Lt ze środków Funduszu Prywatyzacji.

Wybory prezydenckie

Główna Komisja Wyborcza Litwy skończyła przyjmowanie dokumentów od kandydatów na urząd prezydenta. Ogółem chęć ubiegania się o najwyższy urząd w państwie wyraziło 20 kandydatów. Aby otrzymać oficjalny status kandydata, każdy z nich do 7 listopada będzie musiał zebrać 20 tys. podpisów.

Wybory samorządowe

Główna Komisja Wyborcza Litwy rozpoczęła przyjmowanie dokumentów od partii politycznych zamierzających wziąć udział w wyborach do rad samorządowych. Pierwsi niezbędne do udziału w wyborach samorządowych dokumenty, przedstawili socjaldemokraci.

Jubileusz

W miniony piątek swe 70. urodziny obchodził były przewodniczący Rady Najwyższej i Sejmu RL prof. V. Landsbergis.

Emerytury

Komitet Planowania Strategicznego rządu RL nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji rent wdowich. Inicjator tej reformy socjaldemokrata A. Sysas uważa, że w ten sposób zapewni się sprawiedliwość socjalną.

Nasz Czas 42 (581)