Alvydas ZIABKUS

Walka o Kurhauz

Wreszcie zakończył się trwający od ponad dwóch lat spór między samorządem Połągi i prawie 90-letnim hrabią Alfredem Tyszkiewiczem o Kurhauz, uważany za symbol kurortu.

Wczoraj Sąd Najwyższy utrzymał w mocy postanowienia sądu dzielnicowego w Połądze i kolegium Kłajpedzkiego Sądu Okręgowego, w których odrzucono zastrzeżenia władz uzdrowiska co do przynależności gmachu Kurhauzu.

Obecnie połową gmachu zarządza samorząd Połągi, 43 proc. - miejscowy mieszkaniec Gediminas Jacka i 7 proc. budynku należy do hrabiego A. Tyszkiewicza.

W tym czasie, gdy odbywały się sądy, prawie całkowicie spłonęła drewniana część i mocno została uszkodzona murowana część budynku.

("Lietuvos rytas" z 15 10 2002 r.)

Nasz Czas 42 (581)