POLEXPORT Kowno 2002

15 - 18 października w Kownie odbyła się już tradycyjna IX-a Polska Wystawa Narodowa POLEXPORT Kowno 2002 oraz II-e Forum gospodarcze Polska - Litwa.

Pięknie zorganizowana przez Polsko - Litewską Izbę Gospodarczą wystawa miała wyraźny sukces i była korzystna jak dla uczestników, tak i dla licznych zwiedzających.

Prasa litewska dość słabo oświetlała wystawę, były nawet zarzuty o jej celowości, ponieważ jakoby litewscy przedsiębiorcy zbyt dobrze znają polskie towary i usługi. W rzeczywistości wystawę cechowała różnorodność branż, szeroka geografia regionów Polski oraz ekskluzywność produkcji i technologii.

Chcąc usunąć te niedociągnięcia "Nasz Czas" na przeciągu kilku numerów będzie prezentować uczestników wystawy, promować poszszególne firmy i ich produkcję, wnosząc tym samym swój wkład do współpracy gospodarczej między Litwą a Polską.

Nasz Czas 42 (581)