Komunikat

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwa w sprawie zabójstw obywateli polskich narodowości polskiej w latach 1941 -1944: w Ponarach koło Wilna, w więzieniu na Łukiszkach, w więzieniu w Wilejce , więźniów obozu w Prawieniszkach koło Kowna, w sprawie zabójstwa 26 osób dokonanego przez żołnierzy niemieckich w lipcu 1941 roku we wsi Połuknia gmina Rudziszki powiat Troki, w sprawie rozstrzelania w dniach 19 i 20 maja 1942 roku w powiecie Święciany woj. wileńskie przez funkcjonariuszy policji niemieckiej i litewskiej około 400 Polaków mieszkańców Święcian oraz gmin Łyntupy, Kiemieliszki, Komaje, Hoduciszki, zabójstw ludności cywilnej narodowości cygańskiej w latach 1941 -1943 w Oszmianie, w sprawie zbrodni popełnionych na obywatelach polskich narodowości żydowskiej w latach 1941 -1944 na terenie byłego województwa wileńskiego oraz w sprawie zabójstwa w dniu 21.06 1941 roku kilkunastu mieszkańców Oszmiamy . Ponadto Komisja prowadzi czynności sprawdzające w sprawie zabójstw mieszkańców Wilna dokonanych przez żołnierzy niemieckich na rynku Nowogródzkim w czasie walk o Wilno w 1944 roku i podpalenia przez żołnierzy niemieckich wsi Pojodzie, gmina Gierwiaty i dokonania zabójstw j ej mieszkańców oraz w sprawie spalenia żywcem przez okupanta niemieckiego w stodole 18 osób w miejscowości Gumba.

Osoby, mogące udzielić informacji w powyższych sprawach proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku pod niżej wskazanym adresem .

Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku 81 - 311 Gdynia ulica Witomińska 19

Nasz Czas 42 (581)