Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 42 (581)