Dalia GUDAVIČIUTË

Irlandczycy obwód kaliningradzki
przypisali Litwie

Prywatne wydawnictwo irlandzkie dla polityków Litwy, Rosji i Unii Europejskiej spierających się, czy możliwy jest ruch bezwizowy z obwodem kaliningradzkim w sposób oryginalny rozwiązało ten problem, mianowicie wydrukowało mapę, na której ta część Rosji została przypisana Litwie.

Taka mapa znalazła się w kalendarzach wydawnictwa "O'Brien Printing", które są kolportowane nie tylko w Europie.

Gdy gazeta "Lietuvos rytas" zadała pytanie w sprawie publikowanego tu nieprawidłowego kalendarza Europy, dyrektor komercyjny wydawnictwa Gary O'Brien" bardzo się zdziwił.

W liście do "Lietuvos rytas" twierdził on, że wydawnictwo wykorzystuje tę mapę już od kilku lat i po raz pierwszy otrzymało uwagę w sprawie nieprawidłowo podanej granicy rosyjsko-litewskiej.

G. O'Brien przyrzekł, że ten błąd zostanie naprawiony dopiero w 2004 roku. Na wszystkich tych kalendarzach, które wydawnictwo wydrukowało na 2003 rok, Litwa będzie większa niż jest w istocie, za późno jest bowiem, aby coś zmieniać.

("Lietuvos rytas" z 7 10 2002 r.)

Nasz Czas 42 (581)