IMPEX - elektronics

IMPEX-ELECTRONICS jest to firma prywatna. Rok założenia: 1985. Właściciel: inż. Janusz Wójcik. Firma zajmuje się produkcją detektorów gazu, ultra-testerów do banknotów oraz urządzeń automatyki przemysłowej.

Siedzibą firmy jest własny pawilon w centrum Gdyni.

Detektory gazu są to urządzenia elektroniczne, przeznaczone do wykrywania ulatniającego się gazu i zabezpieczenia mieszkań i obiektów przed niebezpieczeństwem wybuchu.

W przypadku gazów toksycznych detektory zabezpieczają ludzi przed zatruciem. Zastosowanie detektorów: w mieszkaniach, kotłowniach gazowych (metan, propan-butan) i węglowych (tlenek węgla CO), stacjach paliw i stacjach obsługi samochodów (CO i propan-butan) w samochodach na gaz (propan-butan), w magazynach artykułów chemicznych, laboratoriach, przepompowniach ścieków (siarkowodór), na basenach (chlor), do sprawdzania wycieków freonu z urządzeń chłodniczych, na salach konferencyjnych i wykładanych (CO2), do zabezpieczenia hal sportowych i produkcyjnych ogrzewanych promiennikami gazowymi itp.

Firma produkuje detektory stacjonarne - montowane w w/w obiektach na stałe i detektory przenośne - do przeglądów powykonawczych i okresowych instalacji gazowej.

Detektory Impex-Electronics charakteryzują się bardzo dużą dokładnością i niezawodnością. Produkowane są z elementów wysokiej klasy importowanych z Japonii, Niemiec, Francji i USA. Firma gotowa nawiązać współpracę z firmami litewskimi, poszukuje dystrybutorów na rynek litewski. Kontakt www.impex-electronics.pl; janusz.wojcik@wp.pl

Nasz Czas 42 (581)