"Nasza Polonia" nr 132
ESTONIA

Tydzień w skrócie w Estonii

Estonia pozbawia Rosjan obywatelstwa

W wyniku trwającej obecnie w Estonii wymiany dokumentów tożsamości mieszkańcy Estonii, głównie rosyjskojęzyczni, są pozbawiani estońskiego obywatelstwa pod pretekstem, że zostało im ono przyznane niezgodnie z prawem. Jak donosi estońska prasa, Departament ds. Obywatelstwa i Migracji odmawia wielu osobom wydania nowych dowodów osobistych. W zamian mają dostać zezwolenia na pobyt stały bez prawa do udziału w wyborach. (W 1991 r. automatycznie przyznawano obywatelstwo osobom, które udokumentowały estońskie pochodzenie lub fakt zamieszkiwania w Estonii do czasu II wojny).

Manewry natowskie w Tallinie

15 października w Tallinie zakończyły się ćwiczenia logistyczne pod kryptonimem KOSUP-2002 zorganizowane w ramach programu "Partnerstwo dla pokoju". Uczestniczyło w nich 149 oficerów sztabowych z 29 państw.

Prezydent Estonii w Kijowie

Prezydenci Ukrainy i Estonii - Leonid Kuczma i Arnold Ruutel - przeprowadzili 14 października w Kijowie rozmowy dwustronne. Na wspólnej konferencji prasowej Ruutel zapewnił o poparciu dla Ukrainy w jej staraniach o wejście do Światowej Organizacji Handlu, w integracji z Unią Europejską oraz we wprowadzaniu reform i rozwijaniu demokracji. Prezydent Kuczma wyraził nadzieję, że wejście Estonii do UE nie wpłynie negatywnie na współpracę dwustronną.

Nasz Czas 42 (581)