Konkurs na najlepszy esej

Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku - Projekt Media organizuje międzynarodowy konkurs na najlepszy esej pt. "Rola mediów elektronicznych w aktywizowaniu życia Twojej społeczności lokalnej".

Termin składania prac:

Od 15 października 2002 r. do 15 stycznia 2003 r.

Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te eseje, które są napisane w jęz. polskim i w określonym terminie zostały przesłane na adres organizatora w wersji elektronicznej pocztą tradycyjną bądź e-mailem:

Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku, ul. Św. trójcy 4, 80 - 822 Gdańsk z dopiskiem "esej". E-mail: promedia@dmk.pl, w tytule "esej".

Do pracy należy załączyć CV w wersji elektronicznej wraz z adresem korespondencyjnym (w tym e-mail i telefon). Autorami prac mogą być osoby w wieku 16-26 lat.

Uwaga! Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu, który jest zamieszczony w internecie pod adresem: http://www.dmk.pl/konkurs.htrn

Nasz Czas 42 (581)