Międzynarodowa konferencja w Wigrach

W połowie września w ciągu 3 dni miałam okazję uczestniczyć w międzynarodowej konferencji zorganizowanej dla młodzieży w Wigrach w klasztorze Kamedułów.

W tej konferencji wzięła udział młodzież z Litwy, Białorusi, Estonii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Holandii oraz innych państw. Organizatorem tej już tradycyjnej konferencji jest "Klub Miłośników Litwy", a konkretnie prezes tego klubu - pan Leon Brodowski wraz z małżonką Danutą. Konferencja odbywała się w języku polskim i angielskim, a niektóre referaty były wygłoszone w języku litewskim.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji był temat "Do Unii Europejskiej dla jakości życia". A więc były poruszone między innymi następujące kwestie: "Co to jest Europa Środkowo - Wschodnia?", "Co to jest jakość życia?", "Od tolerancji wobec mniejszości narodowych do pluralizmu kulturowego", "Rola kultury estetycznej (muzyki, plastyki, literatury) dla realizacji idei Europy Ojczyzn, "Rola kościołów w świeckim państwie demokratycznym", "Europa Środkowo - Wschodnia, między Rosją, a zachodem" oraz inne interesujące zagadnienia. Konferencja była na bardzo wysokim poziomie. Należy zaznaczyć, że uczestniczyło w niej wielu znanych naukowców z różnych państw i z różnych uniwersytetów. Było wiele ciekawych wystąpień i wiele koncepcji. Natomiast czy znajdą te nowe koncepcje odbicie w naszym życiu i na ile one będą korzystne dla poszczególnych państw i społeczeństw pokaże najbliższy czas.

Julia Sosnowska, studentka II roku DU

Nasz Czas 41 (580)