Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Zigmas LEVICKIS,

były sędzia Sądu Konstytucyjnego, został mianowany sędzią Sądu Najwyższego. Taką uchwałę przyjął Sejm, uwzględniając dekret prezydenta Litwy. Sędzią Sądu Najwyższego została również była sędzia Sądu Konstytucyjnego Teodora Staugaitienë. Obaj nowi sędziowie Sądu Najwyższego zostali uroczyście zaprzysiężeni w Sejmie. Przysięgę odebrał przewodniczący Sejmu Artűras Paulauskas.

John TEFFT,

ambasador USA na Litwie, wywiera naciski na ministra zdrowia Konstantinasa R. Dobrovolskisa w sprawie przyjęcia przychylnych decyzji dla amerykańskiego giganta farmaceutycznego. "Zgłosił się ambasador amerykański z pretensjami, dlaczego tak mało finansuje się leki firmy "Lilly" - powiedział K. R. Dobrovolskis. Konflikt ministra i spółki "Eli Lilly" powstał, gdy spróbowano zmniejszyć zyski tego i innych producentów, otrzymywane z budżetu litewskiego funduszu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowia.

Ignas STAŠKEVIČIUS

Szef "VP Market", sprzedaż operatora sieci handlu detalicznego w ciągu 9 miesięcy 2002 r. osiągnęła sumę 2,19 mld litów. Jest to o 44 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, gdy obrót wyniósł 1,52 mln litów.
("Veidas", nr 41 z 10 2002 r.)

Nasz Czas 41 (580)