W tym roku zmniejsza się
przestępczość na Litwie

W ciągu 8 miesięcy br. przestępczość w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, zmalała o jedną dziesiątą.

W styczniu-sierpniu na Litwie popełniono 47.709 przestępstw. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego w tym roku zarejestrowano o 11,3 proc. mniej przestępstw.

Najbardziej zmalała liczba zabójstw z premedytacją i usiłowań popełnienia tego ciężkiego przestępstwa - z 258 do 213 ( 17,4 proc.), kradzieży - z 33.061 do 28.247 (14,6 proc.), przypadków chuligaństwa - z 1678 do 1467 (12,6 proc.).

Aż o 25 proc. mniej zarejestrowano przestępstw, związanych z substancjami narkotycznymi i psychotropowymi - z 689 w roku ubiegłym do 515 w roku bieżącym.

W ciągu 8 miesięcy policja kryminalna i prokuratura zbadały 83 proc. zabójstw z premedytacją i usiłowań zabójstwa, 84 proc. przestępstw, związanych z substancjami psychotropowymi i narkotycznymi, 83 proc. zgwałceń. Jednakże funkcjonariusze zdołali wykryć tylko 14 proc. sprawców kradzieży samochodów.

Na podstawie podejrzenia o popełnienie różnych przestępstw zatrzymano 17.088 osób. Spośród nich 4786 zatrzymywano już wcześniej, na miejscu przestępstwa zatrzymano 5572 nietrzeźwych.

("Lietuvos rytas" z 2 10 2002 r.)

Nasz Czas 41 (580)