Audrius BAČIULIS

Obywatele dwóch kategorii

Przygotowana przez liberałów nowa ustawa o obywatelstwie z powodu przepisów dyskryminujących osoby innych narodowości, spowodowała już skandal międzynarodowy.
Przed dwoma tygodniami Sejm, bez większych protestów uchwalił nową ustawę o obywatelstwie, która od początku oceniana jest dwuznacznie, otrzymała też błogosławieństwo prezydenta Valdasa Adamkusa. Ustawa urzeczywistniła dawne marzenie wychodźstwa, mianowicie, umożliwiła wychodźcom uzyskanie, jeśli tylko są "pochodzenia litewskiego", podwójnego obywatelstwa.
Ale radość trwała krótko - ustawa opracowana na zasadach pojęcia o państwie narodowym z XIX wieku, niebawem spowodowała skandal międzynarodowy i protesty przedstawicieli mieszkających na Litwie mniejszości narodowych. Obecnie parlamentarzyści zbierają już podpisy w sprawie zaskarżenia w Sądzie Konstytucyjnym dopiero co przyjętej ustawy.
("Veidas", nr 41 z 10 2002 r.)

Nasz Czas 41 (580)