Nowy herb Mira

Miasteczko Mir, które obecnie należy do rejonu korelickiego, a dawniej do powiatu nowogródzkiego, jest znane ze sławnego średniowiecznego zamku, który opisał Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" i wielu innych utworach poetyckich.

Mir był kiedyś własnością bogatych spokrewnionych litewsko - białoruskich rodów Iliniczów i Radziwiłłów. Była tu kiedyś wyższa żydowska uczelnia rabinacka, gdzie naukę pobierali najmądrzejsi młodzi Żydzi z Białorusi i Litwy. Był też Mir słynny ze swoich corocznych jarmarków i popisów białoruskich Cyganów. Przed wojną, a nawet w pierwszych powojennych latach w Mirze stał jedyny w województwie nowogródzkim pomnik bohatera narodu polskiego i amerykańskiego Tadeusza Kościuszki. Dzisiaj Mir jest centrum kołchozu. Na początku września br. w tym średniowiecznym miasteczku odbyło się Święto Białoruskiego Piśmiennictwa. Dzięki temu niecodziennemu wydarzeniu miasteczko zmieniło swój wygląd, stare obszarpane domy zostały odnowione i odmalowane, wybudowano kilka nowych. Zupełnie zmieniło się oblicze centrum miasteczka. Obecnie coraz częściej zaglądają do Mira wycieczki z wielu krajów Europy.

Niedawno przez Korelicką Radę Rejonową był zatwierdzony nowy herb miasteczka. Herb został opracowany przez specjalistów Państwowego Archiwum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku na podstawie materiałów historycznych i heraldycznych. Jest on w formie tarczy, w trzech kolorach: złotym, czerwonym i czarnym ,a na ich tle Radziwiłłowski czarny orzeł w koronie. Otrzymało miasteczko i swój nowy dwukolorowy złoto - czerwony sztandar z nowym herbem.

Na zdjęciu: Zamek w Mirze

Nasz Czas 41 (580)