Tadas IGNATAVIČIUS
Ramune SOTVARIENË

Na szczycie polityki - szereg milionerów

W roku ubiegłym na listę bogatych trafiło 13 posłów i 2 ministrów

Nie mylą się mieszkańcy kraju, którzy w czasie sondażu wyrazili opinię, że Sejm kojarzy się im z wielkimi pieniędzmi.

W ogłoszonych publicznie sprawozdaniach o deklaracjach majątkowo-dochodowych zanotowano 13 parlamentarzystów, których rodziny mają ponad milion majątku i oszczędności.

W szybkim tempie dogania ich kilkudziesięciu innych ustawodawców. Tymczasem w parlamencie jest zaledwie kilka osób o niższych dochodach.

Podobnie wyglądają deklaracje członków rządu. Wśród ministrów są dwaj milionerzy.

("Lietuvos rytas" z 2 10 2002 r.)

Nasz Czas 41 (580)