Tydzień w skrócie na Łotwie

"Nowy Czas" chce 8 stanowisk kluczowych i fotel premiera

Partia polityczna byłego prezydenta Banku Łotewskiego Ejnarsa Repszego "Nowy Czas", która odniosła zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Republice Łotewskiej 5 października br., chce mieć 8 swoich ministrów i swego premiera. Taka decyzja zapadła na zebraniu partyjnym tuż po wyborach. "Nowy Czas" będzie ubiegać się o stanowiska ministrów: finansów, MSW, MSZ, rolnictwa, oświaty, zdrowia, rozwoju regionalnego oraz do spraw samorządów. Przypomnijmy, że ta zwycięska partia uzyskała 26 miejsc w nowym parlamencie.

Prezydent ma nadzieję na zmianę polityki Rosji
wobec wstąpienia Łotwy do NATO

"Wiemy, że Rosja wyraża obecnie pewien sprzeciw i ma obawy co do wstąpienia Łotwy do Paktu Północnoatlantyckiego, ale Łotwa kroczy swoją wybraną drogą i mamy nadzieję, że kiedy staniemy się pełnoprawnym członkiem NATO, Rosja zmieni swoje zdanie" - powiedziała prezydent Republiki Łotewskiej Vaira Vike-Freiberga bałtyckiej agencji informacyjnej BNS. V. Vike-Freiberga nie obawia się budowy nowych portów w obwodzie leningradzkim, ponieważ uważa iż jest normalna konkurencja. Sądzi również, że Republika Łotewska wykorzysta w przyszłości bogaty rosyjski rynek. Zwróciła uwagę także na to, że obecnie dobrze rozwija się współpraca pomiędzy ryskim a moskiewskim samorządami. Mówiąc o kwestii nabycia obywatelstwa łotewskiego prezydent zaznaczyła, że ustawodawstwo łotewskie opiera się na demokratycznych zasadach. Podkreśliła, iż łotewska ustawa o obywatelstwie jest bardziej liberalna niż w Niemczech czy obecnie w Rosji. Są także pewne ulgi dla chętnych nabycia obywatelstwa łotewskiego.

Za 20 - 25 lat Łotwa może osiągnąć poziom UE

Przy obecnych tempach rozwoju ekonomicznego Republika Łotewska mniej więcej dopiero za 20 - 25 lat może osiągnąć poziom krajów UE. O tym niedawno oświadczył ekspert Zjednoczenia Łotewskich Ekonomistów - Robert Remes. Aby to osiągnąćŁotwa musi rozwijać współczesne technologie, a produkt krajowy brutto musi ciągle wzrastać.

Nasz Czas 41 (580)