Tydzień w skrócie

Litwa - Polska

15 października w Kownie z udziałem prezydentów Litwy V. Adamkusa i Polski A. Kwaśniewskiego odbyło się otwarcie IX Międzynarodowych Targów Kowieńskich Polska Wystawa Narodowa Polexport 2002.

Przygotowana

Komisja Europejska ogłosiła strategiczny dokument, świadczący o tym, że Litwa i jeszcze dziewięć państw Europy Środkowej w tym Polska, są przygotowane do członkostwa w Unii Europejskiej od 2004 roku.

Budżet

Pod obrady Sejmu RL trafił budżet państwa na rok 2003. Prognozuje się, że dochody do budżetu państwa wyniosą 9 mlrd 463 mln Lt, a wydatki 10 mlrd 762 mln. Deficyt budżetu zaplanowano na 1 mlrd 299 mln Lt.

Energetyka

Sejm RL przyjął nową redakcję "Narodowej strategii" w dziedzinie energetyki. Nowa strategia potwierdza wcześniejsze plany zamknięcia pierwszego reaktora Ignalińskiej Elektrowni Atomowej do roku 2005, a drugiego reaktora do roku 2009. Jednakże posłowie na Sejm zastrzegli, że w przypadku gdyby Unia Europejska i inni sponsorzy nie wpłacili należnych na ten cel pieniędzy, to oba reaktory będą eksploatowane do kresu ich technicznych możliwości.

Wizyta

Prezydent Litwy V. Adamkus z małżonką przebywał z cztero- dniową wizytą w Niemczech. Podczas wizyty litewski przywódca spotkał się z prezydentem Niemiec J. Rau, odwiedził Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie.

Do Afganistanu

Litewska Wojskowa Służba Medyczna wysłała czterech wojskowych medyków do Afganistanu. Wojskowi lekarze z Litwy będą brali udział w międzynarodowej wojskowej misji w tym kraju.

List prezydent USA

G. W. Bush przysłał list liderowi Partii Liberalnych Demokratów posłowi na Sejm RL R. Paksasowi, który listownie zapytał amerykańskiego prezydenta o ewentualnym podziale sfer wpływu pomiędzy USA i Rosją. W odpowiedzi G. W. Bush zapewnił, że podobne obawy nie mają racji bytu i, że obecna amerykańska administracja nie ma nic wspólnego z wycofaniem się z Litwy amerykańskiego koncernu naftowego "Wiliams International"

Szybkość

Rząd RL zwątpił w sensowność ograniczenia szybkości jazdy samochodem w miastach do 50 km na godzinę i na dwa tygodnie odłożył przyjęcie nowych prawideł ruchu drogowego.

Nasz Czas 41 (580)