"Nasza Polonia" nr 131
ESTONIA

Ksiądz Grzegorz Senkowski

Po trzytygodniowym pobycie w Polsce, wrócił do Estonii ksiądz Grzegorz Senkowski. Znany jest tutejszym Polakom, gdyż od wielu lat pracował w Tallinie i Slllamäe. Po odbytych rekolekcjach, dnia 14 września bieżącego roku otrzymał on w Tallinie święcenia kapłańskie. Następnego dnia odprawił mszę św. w Slllamäe. Wkrótce wyjechał do Polski, by odprawić 22.09 w rodzinnej parafii w Gdańsku prymicję. Później był Skórzec k. Siedlec - 29 września, a ostatnio, 13 października - Ahtme. W najbliższym czasie czeka go jeszcze wyjazd do Tallina i Tartu. Oprócz tego pracuje nad kalendarzem liturgicznym dla Kościoła estońskiego, a dla "Kiriku Elu" ma przygotować wywiad. Na święcenia księdza Grzegorza licznie stawiła się Polonia tallińska.

( foto. Igor OP)

Nasz Czas 41 (580)