Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 41 (580)