Nowy prezes miejskiego oddziału
ZPB w Grodnie

W ubiegłą niedzielę, 29 września, w Grodnie odbyła się konferencja sprawozdawczo - wyborcza miejskiego oddziału ZPB. W mieście nad Niemnem mieszka obecnie ponad 70 tys. Polaków, a do Związku za 14 lat zapisało się 3 tys. 200 osób, składki członkowskie regularnie płaci nieco więcej niż 300 osób. Większość mieszkańców Grodna zapisała się do Związku, aby załatwić swoje osobiste sprawy: wysłać dzieci na kolonie do Polski, wyjechać na kilkutygodniowy pobyt do Macierzy na różnorodne obozy, kursy, warsztaty, a młodzież na studia do wyższych uczelni.

W Grodnie są skupione podstawowe siły intelektualne Polaków i mieści się siedziba Zarządu Głównego ZPB, redakcje kilku polskojęzycznych gazet i czasopism, działają zespoły polskiej piosenki i tańca, ukazują się w obwodowym radiu i telewizji programy w języku polskim. Już szósty rok działa polska szkoła, na uniwersytecie 10 lat funkcjonuje katedra polskiej filologii, w liceum pedagogicznym 11 lat przygotowują nauczycieli klas początkowych i wychowawców przedszkoli.

Wygląda, że praca na rzecz rozwoju odrodzenia polskości w mieście wykonuje się nie mała, ale nie jest to odczuwalne w życiu codziennym grodu Elizy Orzeszkowej, gdyż zupełnie nie słychać mowy polskiej na ulicach, w sklepach, w środkach miejskiego transportu ... Jak i w latach komunistycznych katolicy w kościołach modlą się i rozmawiają między sobą po polsku, a wychodząc z kościoła zaczynają mówić po rosyjsku lub po "prostemu " (białorusku). U większości Polaków Grodna zmiany świadomości narodowej za 14 lat działalności ZPB są małozauważalne

O tym z żalem mówiono na konferencji sprawozdawczo - wyborczej, zastanawiano się także, jak zmienić styl pracy, aby do Związku przyszło więcej młodzieży i ludzi aktywnych, z pomysłami i konkretnymi propozycjami zamiany zestarzałych metod pracy z ludźmi na bardziej współczesne.

Z ciekawym programem i interesującymi propozycjami wystąpił jeden z kandydatów na stanowisko prezesa miejskiego oddziału ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, wieloletni działacz oświatowy i prezes Klubu Sportowego "Sokół". Jego podejście do realizacji programu i wieloletniej społecznej pracy na rzecz odrodzenia polskości na Białorusi znalazło gorące poparcie uczestników konferencji i ogromną przewagą głosów Mieczysław Jaśkiewicz został wybrany na nowego prezesa Grodzieńskiego Miejskiego Oddziału ZPB.

Nasz Czas 41 (580)