Jolanta Olechnowicz

Dialog Wschodu i Zachodu

Po to, żeby kupić dysk CD irlandzkiego zespołu "The Corrs", Colleen, Irlandka w wieku 20 lat, jedzie do Niemiec. Vosilis, urodzony w Szwecji w rodzinie greckiej, studiuje ekonomikę w Londynie. Boris, urodzony w Wenezueli, lecz reprezentujący Hiszpanię, wybiera się na studia do Berlina. Wszystko się pomieszało na tym świecie... A spotkali się wszyscy w Danii, w małym miasteczku o nazwie Aabenraa - liczącym 16 000 mieszkańców, położonym na brzegu Morza Bałtyckiego, gdzie dnia 28 lipca temperatura może wynosić 12 stopni ciepła, a w morzu można z łatwością zauważyć duże przezroczyste meduzy.

28 lipca - 8 sierpnia 2002 r. w szkole wyższej Hojskolen Ostersoen w miasteczku Aabenraa (Dania) odbyła się konferencja pt. "East - West Dialogue 2002" (Dialog Wschodu i Zachodu 2002), która miała na celu przybliżenie idei Unii Europejskiej młodzieży z 33 krajów Europy. Brali w niej udział studenci oraz członkowie organizacji pozarządowych, łącznie - ok. 60 osób w wieku od 18 do 26 lat.

Szkoły wyższe w Danii są niezależne od państwa, a więc prowadzą programy edukacyjne zgodnie z własnym doświadczeniem i pomysłami na treść i formę nauczania. Są to najczęściej szkoły - internaty, gdzie uczniowie w wieku od lat 7 do 27 nie tylko razem się uczą, lecz również razem mieszkają. Mieszkanie pod jednym dachem sprawia, że każdy pobiera mądrość nie tylko z wykładów, lecz również z życia razem, dowiadując się o doświadczeniach życiowych innych ludzi w sposób prosty i naturalny. Tak też było podczas konferencji "Dialog Wschodu i Zachodu", a uczestnicy konferencji wspólnie uznali zamieszkanie razem za wspaniały pomysł na to, by się uczyć integracji z innymi narodami mieszkając z rowieśnikami z całej Europy pod jednym dachem, jadając z nimi przy jednym stole i omawiając wspólne tematy.

Za cel organizatorów można uznać przybliżenie Unii Europejskiej przeciętnemu obywatelowi za pośrednictwem młodzieży z organizacji pozarządowych, mających z kolei rozpowszechniać informację o UE we własnych środowiskach lokalnych, zachęcając innych do sięgania po wiedzę o owej strukturze jednoczącej kraje Europy. Tak okresem trwania (3 tygodnie) jak i treścią (wykłady, warsztaty, dyskusje, prezentacje, wywiady i td.) konferencja w Aabenraa przypomina szkołę letnią: spotykają się tu ludzie o podobnych zainteresowaniach, biorą udział w dyskusjach, słuchają wykładów o tematyce ich interesującej, zadają pytania. Do wygłaszania wykładów zaproszono duńskich wykładowców (Jorm Burch, Jorgen Kuhl...), przedstawicieli lokalnych mediów (Mark Orsten), pracowników centrów informacyjnych (Peter Riis, Helle Knudsen,...). Uczestnicy również poświęcili jeden dzień konferencji na wywiady z politykami i obywatelami Aabenraa oraz innych pobliskich miast Danii.

Program "Dialogu" łączy w sobie nie tylko wywiady z politykami, lecz również wyjazd do Poznania, aby się zapoznać z osiągnięciami Polski na drodze do Unii Europejskiej oraz inne nietradycyjne metody nauczania: warsztaty, symulacje działalności UE, nawet spektakle... Kreatywność uczestników nie ma granic: przedstawiają na sąd organizatorów co raz to nowe projekty. Najważniejszym jednak osiągnięciem konferencji jest nawiązanie więzi pomiędzy młodzieżą, reprezentującą tak liczne kraje europejskie. Przecież wspólne obiady, wyjazdy, zabawy i prezentacje zostaną w pamięci na długo, a wiedza o innych krajach i narodach, pobrana w sposób kreatywny za pośrednictwem kontaktów osobistych będzie bardziej pożyteczna i możliwe, że zaowocuje w przyszłości w interesujące projekty międzynarodowe. O to przecież chodzi w zjednoczonej Europie: łączyć ludzi.

Sposób na osiągnięcie celu - nadal aktywna współpraca członków konferencji w Aabenraa. Po zakończeniu konferencji, uczestnicy utworzyli własną stronę www, w której zamieszczono ok. 100 zdjęć z konferencji, założyli listę konferencyjną, umożliwiającą wszystkim utrzymywanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, dzielenie się informacją oraz wysyłanie i otrzymywanie ogłoszeń na temat podobnych konferencji w Europie. Aktualnie organizatorzy konferencji pracują nad wydrukiem publikacji, mającej odzwierciedlić tok i skutki "Dialogu Wschodu i Zachodu 2002", zamieszczając najlepsze artykuły o tematyce Unii Europejskiej, napisane przez uczestników podczas konferencji. Ponadto, uczestnicy konferencji spotykają się w internecie, miesięcznie organizując rozmowy w trybie "czat", a niektórym udaje się nawet spotkać w rzeczywistości, zwłaszcza zważając na fakt, że większość chętnie i często podróżuje. Stąd też po zakończeniu konferencji już się odbyło ok. 4 spotkań międzynarodowych uczestników "Dialogu" - w tym w Londynie, Berlinie i Wilnie.

Byli uczestnicy konferencji, zafascynowani ideą i potrzebą jednoczenia Europy poprzez inicjatywy lokalne, planują zorganizować kolejną konferencję dla uczestników "East - West Dialogue 2002" w następnym roku, tym razem w Alborg (Dania). Cel konferencji - w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela Danii przybliżyć mu ideę Europy zjednoczonej nie tylko ekonomicznie, lecz również kulturalnie, tzn. Europy, w której każdy nie zamyka się we własnych problemach krajowych, lecz też interesuje się kulturą i mentalnością innych krajów Europy, możliwościami studiów czy też pracy poza granicami własnego kraju.

Szkoła wyższa Hojskolen Ostersoen organizuje konferencje międzynarodowe każdego roku. Wymagania nie są zbyt rygorystyczne: wystarczy znajomość języka angielskiego oraz bycie studentem lub członkiem organizacji pozarządowej. Organizatorzy zapewniają również zwrot kosztów podróży, za wyjątkiem kwoty symbolicznej - wpłaty za uczestnictwo w konferencji. Więcej o konferencjach planowanych na przyszły rok, jak również o konferencjach i kursach, które odbyły się już w Hojskolen Ostersoen, znajdziecie na stronie internetowej www.people.hojoster.dk

Nasz Czas 41 (580)