Formy i sposoby reprezentowania interesów
mniejszości narodowych

Pod takim tytułem w dniach 10 - 14 października br. w Niemczech, w Budziszynie Łużyccy Serbowie tradycyjnie jak co roku zorganizowali seminar - spotkanie słowiańskich grup i mniejszości narodowych, aby z udziałem przedstawicieli FUEN wspólnie dyskutować o miejscu, prawach i sposobach reprezentowania swoich interesów we współczesnej Europie.

Tradycyjnie na zaproszenie gościnnych gospodarzy do Budziszyna przybyły delegacje z wielu krajów, reprezentujące różne słowiańskie mniejszości narodowe - Łemkowie i Macedończycy z Polski, Słowacy z Węgier, Ukraińcy, Słowacy i Polacy z Czech, Chorwaci z Austrii, Czesi ze Słowacji, Chorwacji z Serbii i inni.

Delegacji Związku Polaków na Litwie w powyższym spotkaniu przewodniczyła Antonina Połtawiec.

Zebrani mieli możność poznać nie tylko ciekawe doświadczenia i dorobek Serbów Łużyckich oraz ich narodowego stowarzyszenia "Domowina" z okazji 90 - lecia działalności, ale też zapoznać się z prawnym uregulowaniem statutu mniejszości narodowych w Niemczech, kraju będącego członkiem Unii Europejskiej.

Dobrze zorganizowany pobyt i tradycyjna gościnność Łużyczan pozwoliły zebranym wymienić się również własnymi doświadczeniami z krajów swego zamieszkania, co ma ważne znaczenie w trakcie przygotowywania się mniejszości narodowych do życia w warunkach jednoczącej się Europy.
Szersza relacja oraz fotoreportaż - w następnym numerze.

Inf. własna

Na zdjęciu: Łużyczanka w stroju ludowym

Nasz Czas 41 (580)