"Nasza Polonia" nr 130
ESTONIA

Wystawa estońskich książek
i ilustracji dla dzieci

7 października w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku otwarto wystawę estońskich książek i ilustracji dla dzieci. Wystawa jest pokazywana w ramach, poświęconego literaturze dla dzieci, cyklu "Klasycy literatury krajów nadbałtyckich". Do Gdańska przyjechało 135 estońskich książek i 80 ilustracji.

Rok 2000 był w Estonii jubileuszem 475-lecia książki estońskiej. Związek Grafików Estońskich we współpracy z Estońską Biblioteką Narodową zorganizował wtedy ogromną wystawę współczesnych dziecięcych ilustracji książkowych, w której wzięło udział 22 najlepszych ilustratorów. Zaprezentowali oni ponad 200 prac. Bajkową ekspozycję pokazano we wszystkich ważniejszych ośrodkach kraju, gdzie zwykle była najczęściej odwiedzaną wystawą roku.

Część tego olbrzymiego zbioru prezentowana jest obecnie w Gdańsku. Wybrane specjalnie na tę okazję pozycje należą do zbiorów Estońskiego Centrum Informacji o Literaturze Dziecięcej. Wystawa książkowa dzieli się na trzy części: estońskie książki opublikowane w ostatniej dekadzie i docenione tak przez krytyków, jak i przez dzieci, dalej - estońska literatura dziecięca tłumaczona na język polski oraz polska literatura dziecięca tłumaczona na język estoński.

Całość pokazywana w galerii NCK składa się ze 135 książek i 80 ilustracji. Zapowiada sesję literacką "Dziecięcy świat w literaturze Estonii", która odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim 17 - 18 października w ramach projektu "Nowa Estonia".

Dziecięcy świat w literaturze Estonii. Wystawa książek dla dzieci, ilustracji książkowych i trójwymiarowych postaci bajkowych. Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35, tel. 301 10 51-53, www.nck.org.pl

Wystawa czynna jest do 18 października, codziennie w godz. 10 - 18. Wstęp wolny.

Barbara Piórkowska (gazeta.pl)

Nasz Czas 40 (579)