Włodzimierz Pujsza

Warsztaty taneczne w Daugavpilsie

W Polskiej Szkole Średniej w Daugavpilsie w ciągu czterech dni (23 - 26 września br.) odbywały się warsztaty taneczne, w których wzięło udział ok. 60 osób. Byli też goście z Polski, z Elbląga - wiceprezes Elbląskiego Oddziału "WP" - pan Jacek Bagiński oraz choreograf Jerzy Świechowski. Warsztaty odbyły się zawdzięczając staraniom obecnej dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Daugavpilsie pani Żanny Stankiewicz, która w maju br. złożyła do Łotewskiej Fundacji Integracji i Rozwoju projekt pt. "Polski folklor w Łatgalii" oraz wygrała go.

Jak sama powiedziała - te obecne warsztaty taneczne - to pierwsze spotkanie takiego rodzaju, gdzie właśnie udało się zebrać zespoły folklorystyczne ze wszystkich polskich szkół Łatgalii. Warsztaty trwały przez cały dzień, było 3 choreografów i 3 grupy. W ostatnim dniu odbył się podsumowujący koncert galowy, gdzie przedstawiono 9 polskich tańców narodowych. Dla gości zorganizowano wycieczkę do muzeum krajoznawczego oraz miejscowości Naujene, dla dzieci odbyły się dyskoteki. Jak zaznaczyła na koniec pani Ż. Stankiewicz - najważniejszą, jest wymiana doświadczeń i wzajemne poznanie się. Do folkloru trzeba podchodzić szczegółowo, stroje muszą być dobrane, a każdy ruch musi mieć swój sens.

Nasz Czas 40 (579)