Autor strony

Autor strony Eugeniusz Skrobocki pochodzi z Ejszyszek, ukończył Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu w Mińsku, pracował w gazetach Białorusi, Dalekiego Wschodu, za Kołem Podbiegunowym w Jakucji, w 1989 r. założył w Grodnie i przez 7 lat redagował gazetę "Głos znad Niemna", w 1992 r. rozpoczął wydawanie czasopisma "Magazyn Polski", którego jest obecnie redaktorem naczelnym. Mieszka w Grodnie.

Nasz Czas 40 (579)