"Nasza Polonia" nr 130
ESTONIA

W Pułtusku - o sprawach Polonii

W Pułtusku odbyły się pod koniec września dwa ważne spotkania przedstawicieli Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Związek Polaków w Estonii reprezentowany był przez prezesa ZPE Ryszarda Sondowicza.

Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Na jednodniowym posiedzeniu EUWP, oprócz przygotowań do Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata, dokonano bardzo ważnej zmiany w dotychczasowej strukturze tej organizacji.

Na wniosek Kongresu Polaków w Szwecji, w miejsce dotychczasowego podziału na dwa regiony: Wschód i Zachód, zaproponowano i uchwalono jednogłośnie utworzenie trzech regionów współpracy zrzeszonych organizacji:

a) Region Północny, obejmujący organizacje członkowskie ze Skandynawii i Krajów Bałtyckich, a więc: Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Norwegię i Danię.

b) Region Centralny, obejmujący Rosję, Białoruś i Ukrainę oraz Wielką Brytanię, Niemcy, Belgię i Francję.

c) Region Południowy, obejmujący Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, kraje bałkańskie oraz Włochy, Austrię i Szwajcarię.

Dotychczasowe rozgraniczenie na Wschód i Zachód uznano za niewłaściwy i podkreślający dotychczasowy podział. Zatwierdzona zmiana wzmocni współpracę regionalną. Obecność w jednej grupie związków ze Wschodu i Zachodu ułatwi i przyspieszy integrację między organizacjami. Bliższa współpraca stowarzyszeń młodych stażem i tych z dużym doświadczeniem w pracy organizacyjnej, wspomoże dążenia do pełnego partnerstwa. Nie bez znaczenia jest też obecność w jednej grupie organizacji silnych finansowo i tych potrzebujących pomocy. Współpraca z różnymi ośrodkami i instytucjami w Polsce także nabierze innego wymiaru i rangi. Prace poszczególnych regionów koordynować będą sekretarze regionalni: Region Północny - Roman Śmigielski z Danii, Region Centralny - Tadeusz Kruczkowski z Białorusi, Region Południowy - Urszula Milczewska z Bułgarii.

Wydaje się, że jest to krok we właściwym kierunku. Nareszcie zaczęto niwelować podziały wypływające być może z zaszłości, ale podkreślanie których nie służyło z pewnością wyrównywaniu szans.


Rada Polonii Świata

Drugim spotkaniem w Pułtusku był Walny Zjazd Rady Polonii Świata.

Les.S.Kuczyński
Nowym prezesem na Walnym Zebraniu Wyborczym w dniu 29 września 2002 roku w Pułtusku został wybrany jednogłośnie: mecenas Les.S.Kuczyński z USA. Oprócz niego w skład Prezydium Rady Polonii Świata wchodzą po jednej osobie: przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Ameryki Południowej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Australii, Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Konwentu Polonijnych Organizacji w Niemczech, SPK, ZHP pgP, Białorusi i Ukrainy.

Wybrano także Komisję Rewizyjną RPŚ w składzie: Henryk Roztoczyński z USA, Jan Zinkiewicz z Kazachstanu i Michał Bieniasz ze Szwecji.

"Zjazd pokazał, że jesteśmy razem i że razem jesteśmy silni" - powiedział na konferencji prasowej nowo wybrany prezes Rady Polonii Świata.

Poinformował, że Rada postanowiła powołać Radę Konsultacyjną składającą się z przedstawicieli Rady Polonii Świata przy marszałku Senatu RP. W tym celu przedstawiciele Rady Polonii Świata mają spotkać się z marszałkiem Senatu. Kuczyński poinformował też, że zatwierdzono jednogłośnie statut Rady Polonii Świata. "Zadaniem Rady Polonii Świata, jako organu współpracy zorganizowanej Polonii, jest m.in. współpraca między organizacjami członkowskimi Rady, promowanie spraw Polski i polonijnych na arenie międzynarodowej, promowanie spraw mniejszości narodowości polskiej, utrwalanie dobrego imienia Polski, Polonii i Polaków poza granicami kraju" - głosi statut.

Nasz Czas 40 (579)