Polska Partia Ludowa w działaniu.

Po otrzymaniu aktu rejestracji, PPL przystąpiła do realizacji wynikających ze statutu przedsięwzięć organizacyjnych.

2 października br. Rada Naczelna zatwierdziła statuty frakcji młodzieżowej i białoruskiej, omówiła przygotowania do wyborów prezydenckich i samorządowych i przyjęła stosowne decyzje.

4 października odbyła się konferencja założycielska Wileńskiego Rejonowego Oddziału, podczas której została wyłoniona Rada Oddziału, przedyskutowano zadania Oddziału na najbliższe wybory samorządowe. Na stanowisko prezesa Oddziału został wybrany Edward Tomaszewicz. Inf. wł.

Nasz Czas 40 (579)