"Nasza Polonia" nr 130
ESTONIA

Natalia Sindecka

XIV Forum Mniejszości Narodowych Estonii

Pod koniec września w Tallinie, odbyło się już tradycyjnie spotkanie różnych mniejszości narodowych, które na stale zamieszkują Estonię.

W auli biblioteki narodowej XIV Forum Asocjacji Mniejszości Narodowych Estonii zebrał przedstawicieli 24 organizacji mniejszościowych. Między innymi na forum przybili Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy oraz oczywiście członkowie Związku Polaków w Estonii "Polonia".

Na początku Forum wieloletni prezes Zarządu Asocjacji pan Jaak Prozes oficjalnie oznajmił wyniki ostatnego spisu ludności, który miał miejsce w roku 2000. Wedle uzyskanych danych wynika, iż na dzien dzisiejszy Polacy stanowią siódmą pod względem liczebności gpupę. Polską diasporę wyprzedzają Łotysze, Tatarzy, Finowie, Białorusini i Rosjanie.

Obecnie w Estonii mieszka 2 193 osoby polskiej narodowości, co jest znacznie mniej niż dziesięć lat temu. Spośród nich rosyjski za język ojczysty uważa 6,1 %.. Taki sam procent Polaków od urodzenia posługuje się językiem estońskim.

Nasz Czas 40 (579)