Tydzień w skrócie na Łotwie

Zwycięstwo "Nowego Czasu"

W wyborach do łotewskiego parlamentu, które odbyły się 5 października br., zwyciężyła partia byłego prezydenta Banku Łotewskiego Einarsa Repsze "Nowy Czas", która uzyskała 23,5% głosów wyborców. Na drugim miejscu znalazło się lewicowe ugrupowanie "Za Prawa Człowieka w Zjednoczonej Łotwie" Janisa Jurkansa, która otrzymała 18,81%, na trzecim miejscu jest "Narodowa Partia" Andrisa Szkelego z 16,66% poparcia.

Poza tym do Sejmu weszły także - "Pierwsza Łotewska Partia" 9,56%, "Związek Zielonych i Ludowców" 9,43% oraz nacjonalistyczne ugrupowanie "Za Ojczyznę i Wolność" - 5,3%.

Natomiast łotewscy socjaldemokraci i partia "Łotewska Droga", która 10 lat znajdowała się w parlamencie, uzyskali odpowiednio 4% i 4,83% głosów poparcia i według wstępnych danych nie wchodzą do Sejmu. Oficjalne wyniki wyborów będą podane za 2 tygodnie.

Minimalna pensja będzie rosła

Minimalna płaca zarobkowa na Łotwie wzrośnie, ale nie od razu i nie tak szybko. Rada Ministrów RŁ zaproponowała, aby minimalna pensja wynosiła (60 - 67Ls) (ok. 100-110 USD), natomiast od 2007 r. wzrosłaby do 104 LS (ok. 180 USD). Obecnie w Republice Łotewskiej jest ona najniższa wśród krajów bałtyckich. Na Litwie wynosi 123,77 USD, Estonii 117,3 USD, na Łotwie ok. 100 USD.

Nasz Czas 40 (579)