Aleksandras PROCENKA

Rosyjscy deputowani mają apetyt na Kłajpedę

W Dumie Państwowej Rosji, podczas omawiania problemu obwodu kaliningradzkiego, rozlegają się oświadczenia parlamentarzystów o możliwości zmiany granic Rosji i Litwy.

Niektórzy deputowani, w tym Władimir Nikitin (grupa "Regiony Rosiji") i Wiktor Iljuchin ( frakcja KPFR) zabiegają o to, aby osiągnięto porozumienie w sprawie swobodnego rosyjskiego tranzytu wszystkich rodzajów transportu przez terytorium Litwy.

"W razie, gdyby Litwa odmówiła lub unikała zawarcia umowy o tranzycie na dogodnych dla Rosji warunkach, należy podjąć odwetowe adekwatne działania o charakterze politycznym i gospodarczym w obronie interesów narodowych Federacji Rosyjskiej" - mówi się w ostatecznym projekcie dokumentu o debacie.

W załączonej do zaleceń "informacji historycznej" zapisano, że Federacja Rosyjska jako spadkobierczyni praw ZSRR ma podstawy prawne, aby uważać obwód kłajpedzki za część swego terytorium, czasowo zarządzanego przez Republikę Litewską.

Odnotowuje się również, że "uwzględniając to, iż aktualne władze litewskie podjęły kilka oficjalnych aktów, w których nie uznają sowiecko-niemieckich umów z 1939 r. i umowy o wstąpieniu Litwy do ZSRR z 1940 r., taki fakt nie uznania zakłada powrót obecnej Litwy do granic litewskich określonych w 1939 r.".

("Lietuvos rytas" z 1 10 2002 r.)

Nasz Czas 40 (579)