Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 40 (579)