Honorata Szocik

Szkoła Średnia w Łazdinaj

Rok szkolny rozpoczął się już ponad miesiąc temu i na stronach gazet i w telewizji oglądaliśmy zdjęcia uroczyście ubranych uczniów, nauczycieli i rodziców. 5 - go października, jeszcze jedno święto - Dzień Nauczyciela. Z tej okazji zajrzeliśmy do Szkoły Średniej w Łazdijach.

Szkoła Średnia w Łazdinaj powstała w roku 1971. Najpierw były tu klasy rosyjskie i początkowe klasy polskie. W 1991 roku dzięki dyrektorowi Ryszardowi Suchockiemu i wicedyrektor Halinie Muraszkinej czwartoklasiści mogli kontynuować naukę w tej szkole. Tak powstała pierwsza piąta klasa polska. W 1991/1992 roku szkolnym szkoła liczyła około 100 uczniów, w roku 2001 - było ich już 360.

Obecnie funkcje dyrektora pełni Feliks Biczajew, wicedyrektorem pionu polskiego jest Maria Klimaszewska. W tym roku do klas polskich uczęszcza 320 uczniów. Ogółem jest 15 klas, z nich 4 klasy początkowe, 2 klasy jedenaste i 2 dwunaste.

Praca nauczyciela w szkole wymaga wiele cierpliwości i trudu, jednak pracownicy jakoś radzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Jak mówi obecna wicedyrektor od pionu polskiego Maria Klimaszewska, wiele zawdzięczają rodzicom, którzy troszczą się o to aby ich dzieci miały dobre warunki do nauki. W czasie wakacji letnich pomagali przy remoncie klas i całego budynku szkolnego. Poza tym, życzeniem rodziców było, aby dzieci już od klasy pierwszej uczyły się języków obcych. Życzenie zostało spełnione. W szkole od klasy piątej jest również wzmocnione nauczanie języka litewskiego i plastyki, zaś od klasy dziewiątej - matematyki.

Kolektyw szkoły liczy około 40 nauczycieli, którzy również oddają z siebie wszystko. Większość to młodzi pedagodzy, którzy ukończyli studia w Polsce, mają stopnie magistrów. Część z nich ma ukończone po dwa kierunki studiów i pracuje z dziećmi stosując nowe metody nauczania. Wynikiem dobrej pracy są wyróżnienia w konkursach takich jak "Kangur" oraz olimpiadach literackich. Uczniowie, jak młodsi tak i starsi, aktywnie uczestniczą w zajęciach, nigdy nie boją się pytać o rzeczy niezrozumiałe, na lekcjach zawsze więc panuje dobry nastrój i wzajemne zrozumienie.

Zajęcia z każdego przedmiotu odbywają się w osobnych pracowniach, które są odpowiednio wyposażone. Dobrze wyposażone są gabinet prac, informatyki i inne.

Uczniowie młodsi mają osobną salę sportową. Jest również czytelnia, gdzie w przerwach między zajęciami uczniowie mogą przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace domowe, obejrzeć filmy i treściwie spędzić wolny czas.

Szkoła wiele zawdzięcza kościołowi pod wezwaniem św. Jana Bosko i ks. Jackowi Paszędzie. Lekcje religii odbywają się i w szkole i w kościele. Ks. Jacek wiele czasu poświęca dzieciom, one zaś z chęcią i zainteresowaniem uczęszczają na te spotkania.

Po zajęciach wszyscy chętni uczęszczają do kółek. Oprócz zespołu "Serduszka" są kółka języków obcych, jak np. francuskiego. Są dzieci z rodzin mieszanych. Uczniowie więc klas rosyjskich chętnie uczą się języka polskiego, klas polskich - rosyjskiego.

W tym roku szkoła nawiązała kontakt z miastem Opalenica koło Poznania. Już w przyszłym roku przyjadą tu uczniowie z liceum tego miasta i zamieszkają przez pewien czas w rodzinach.Zaś uczniowie szkoły w łazdijskiej wyruszą na obchody 10 - lecia liceum do Opalenicy.

Każda szkoła ma i strzeże swoich tradycji. W Szkole Średniej w Łazdinaj już od 4 lat uczniowie klas pierwszych na początku roku szkolnego mają "Ślubowanie", podczas którego z rąk dyrektora otrzymują zaświadczenie i stają się "prawdziwymi" uczniami tej szkoły.

Są też obchodzone inne święta.

Poza tym są organizowane wieczory poświęcone twórczości polskich autorów, wieczory poetyckie, olimpiady i konkursy.

Z okazji zbliżającego się dnia nauczyciela uczniowie przygotowali wystawę swoich prac i przyszykowali się do koncertu.

Z tej też okazji wszystkim pracownikom tej szkoły życzymy cierpliwości, wytrwałości w tak trudnym zawodzie i aby Wasza praca została doceniona.

Adres szkoły: ul. Žeručio 4, 2043 Wilno; tel. 44 51 58, 44 65 47; e-mail: Boot@lazd.wno.soros.lt; adres strony internetowej: www.lazdynai lm. lt.

Na zdjęciach: Ślubowanie pierwszaków, Na lekcji prac

Nasz Czas 40 (579)