W Brasławiu śpiewają po polsku

Jednym z najbardziej prężnie działających oddziałów rejonowych Związku Polaków na Białorusi od kilku lat jest oddział w Brasławiu, któremu przewodniczy inżynier leśnictwa Wiktor Maculewicz.

Oddział ten jest największy w obwodzie witebskim i zrzesza ponad dwa tysiące Polaków ziemi brasławskiej, gdzie każdy trzeci mieszkaniec rejonu jest Polakiem. Oddział Rejonowy ZPB prowadzi na szeroką skalę pracę oświatowo - kulturalną, wiele uwagi poświęca rozwojowi szkolnictwa polskiego.

W ubiegłą sobotę w Brasławiu odbył się Festiwal Piosenki Polskiej, w którym udział wzięło 10 zespołów amatorskich z poszczególnych oddziałów terenowych oraz goście z miasteczka Komaje rejonu postawskiego. Do Brasławia zawitali także wieloletni sponsorzy miejscowego oddziału ZPB z Warszawy, a także goście ze Szwecji, z którymi Polacy Brasławia podtrzymują partnerskie stosunki już prawie pięć lat.

Nasz Czas 40 (579)