W ciągu 7 miesięcy o 7,5 tys.
mieszkańców mniej

W ciągu 7 miesięcy br. na Litwie ubyło 7,5 tys. mieszkańców i na początku sierpnia kraj liczył 3 mln 468 tys. ludzi, o czym świadczą prowizoryczne dane Departamentu Statystyki.

Według danych ubiegłorocznego powszechnego spisu ludności, w 2001 r. na Litwie mieszkało 3475600 ludzi.

W styczniu - lipcu br. na Litwie przyszło na świat 17933 dzieci, czyli o 1332 mniej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

W porównaniu ze styczniem - lipcem roku bieżącego i minionego widać, że wzrosła liczba zgonów. W ciągu 7 miesięcy br. zmarło o 646 osób więcej niż w roku ubiegłym. Ogółem w ciągu 7 miesięcy 2002 r. zmarło 214115 ludzi.

(BNS)

Nasz Czas 40 (579)