Rosja i Białoruś utracą ulgi wizowe

Realizując zobowiązania złożone już wobec Unii Europejskiej, wczoraj rząd litewski unieważnił umowy podpisane z Rosją i Białorusią w połowie ubiegłego dziesięciolecia, przewidujące ulgi wizowe mieszkańcom tych krajów, podróżującym na Litwę.

W styczniu roku przyszłego Litwa zamierza anulować ulgi wizowe pasażerom pociągów rosyjskich, przejeżdżających przez kraj, od 1 lipca 2003 r. zaś wizy będą potrzebne również mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego jadącym samochodami na Litwę i przez nią.

Litwa podejmuje takie kroki, by móc przyłączyć się do układu Schengen, regulującego swobodny ruch między jego sygnatariuszami.

("Lietuvos rytas" z 26 09 2002 r.)

Nasz Czas 39 (578)