Dalia GUDAVIČIUTË

Emerytka dotarła do Strasburga

Sąd międzynarodowy będzie rozpatrywał po raz pierwszy sprawę litewskiej kobiety

79-letnia mieszkanka Połągi Stasë Jasiunienë jest pierwszą i jedyną kobietą z Litwy, której sprawę będzie rozpatrywał Europejski Sąd Praw Człowieka.

Dotychczas 10 spraw przeciwko Litwie w sądzie w Strasburgu wygrało 12 obywateli naszego kraju, jedną przegrano, jedna sprawa zakończyła się polubownie. Wszyscy powodowie to mężczyźni.

Sprawa S. Jasiunienë też jest wyjątkowa. Oskarża się w niej Litwę o to, że nie restytuuje się prawa własności.

Kobieta twierdzi, że państwo ją dyskryminowało, jej prawo do własności zostało naruszone tylko dlatego, że ziemia jej matki położona jest w prestiżowej dzielnicy - w Centrum uzdrowiska Połąga.

("Lietuvos rytas" z 18 09 2002 r.)

Nasz Czas 39 (578)