Honorata Szocik

O pograniczości języków i kultur

24 września br. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie prof. Elżbieta Smułkowa mówiła "O pograniczości języków i kultur".

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Polski w Wilnie oraz Katedrę Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Prof. dr hab. Elżbieta Smułkowa jest językoznawcą slawistą, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Katedry Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest również specjalistą w zakresie językoznawstwa polskiego i wschodniosłowiańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka białoruskiego i socjolingwistycznej problematyki polsko - białorusko - litewskiego pogranicza językowego.

W latach 1991 - 1995 pełniła obowiązki konsula generalnego, a następnie ambasadora RP w Republice Białorusi.

Szczególną uwagę profesor zwróciła na metody badań języków i kultur pograniczy oraz na potrzebę pomocy podczas badań nie tylko językoznawców, ale innych naukowców np. historyków, etnologów.

Nasz Czas 39 (578)