Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo - sygn. Akt S 106/01 Zk w sprawie zabójstwa - nieustalonej liczby obywateli polskich - więźniów - więzienia w Oszmianie (dawne województwo wileńskie) - popełnionych przez funkcjonariuszy NKWD w okresie od września 1939 r. do 24 06 1941 r. oraz innych represji stosowanych przez sowiecki aparat bezpieczeństwa wobec więźniów w/w więzienia.

Osoby posiadające informacje o zdarzeniach będących przedmiotem niniejszego postępowania a w szczególności - dot. mordu więźniów oszmiańskiego więzienia, dokonanego w nocy z 23 na 24 czerwca 1941 r. w piwnicach pobliskiego budynku Starostwa Powiatowego - uprzejmie prosimy o kontakt listowy z Oddziałową Komisją Ścigania przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

Adres: Oddziałowa Komisja Zbrodni p-ko narodowi Polskiemu w Gdańsku z siedzibą w Gdyni - 81-311 Gdynia ul. Witomińska 19.

Z poważaniem prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Aleksander Jereczek

Nasz Czas 39 (578)