Z okazji Święta Dnia Nauczyciela

Z okazji Święta Dnia Nauczyciela - tym wszystkim, którzy niosą kaganek oświaty - Związek Polaków na Litwie oraz redakcja "Naszego Czasu" składają najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, wytrwałości oraz głębokiej wiary, iż wychowanków szkół polskich czeka godna przyszłość.


Z okazji Dnia Nauczyciela Rada Naczelna Polskiej Partii Ludowej składa wszystkim obecnym i emerytowanym pracownikom oświaty oraz członkom ich rodzin serdeczne pozdrowienia i wyrazy wdzięczności za nieustanny trud nauczania i wychowywania kolejnych pokoleń mieszkańców Ziemi Wileńskiej.


Z okazji Dnia Nauczyciela nestorom polskiego szkolnictwa na Litwie,nauczycielom, pedagogom i wychowawcom dzieci i młodzieży,wszystkim Tym, dla których przekazywanie swej wiedzy i mądrości jest powołaniem, życzenia sukcesów w tej trudnej, ale zaszczytnej pracy, satysfakcji z osiągnięć Ich uczniów oraz powodzenia w życiu osobistym przesyła

Konsul Generalny Reczypospolitej Polskiej w Wilnie Prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz

Nasz Czas 39 (578)