Strasburg naciska na Wilno
w sprawie podróży Rosjan

Mimo sprzeciwów przedstawicieli delegacji litewskiej, Komitet Praw Człowieka i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, podczas obrad w Strasburgu, zaakceptowały wniosek wzywający Litwę do przyznania obywatelom Rosji możliwości podróżowania tranzytem bez wiz do obwodu kaliningradzkiego i z powrotem.

("Lietuvos rytas" z 25 09 2002 r.)

Nasz Czas 39 (578)