"Nasza Polonia" nr 129
ESTONIA

Stowarzyszenie Metaloplastyków
Estońskich - EMKL

EMKL jest organizacją niedochodową, która została założona w swojej pierwszej postaci pod koniec lat pięćdziesiątych. Stowarzyszenie skupia profesjonalnych artystów, absolwentów Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Obecnie liczy ono 66 członków reprezentujących kilka pokoleń. Profesjonalne kształcenie współczesnych metaloplastyków w Estonii ma już 75-letnią tradycję.

Podstawowym źródłem inspiracji dla estońskich twórców była zawsze narodowa specyfika i tradycje. Nowy narodowy romantyzm - zjawisko typowe dla estońskiej sztuki lat osiemdzie-siątych, stał się wyraźny w biżuterii artystycznej pod koniec dziesięciolecia. Kierunek ten, wywodzący się z rosnącej potrzeby podkreślania przez społe-czeństwo estońskie tożsamości narodowej oraz regionalnej tradycji w sztuce, otworzył niezwykłe możliwości dla twórców biżuterii. Najbardziej powszechnym i zróżnicowanym typem biżuterii estońskiej na przestrzeni wieków były brosze i ozdobne klamry.

Kolejnym źródłem inspiracji jest natura - zarazem prosta i wyrafinowana. Również materiał bywa punktem wyjściowym dla artystów. Najczęściej stosowanym materiałem było i na ogół nadal pozostaje srebro, które jednak nie jest na tyle cenne, by samo w sobie stanowiło wielką wartość. Srebro należy do ulubionych materiałów ze względu na swoją plastyczność, jak również długowieczne tradycje. Być może dlatego Estończycy zwykle utożsamiają biżuterię ze srebrem.

Począwszy od wzorowania się na idei tradycyjnej sztuki narodowej, aż po coraz silniejsze ukierunkowanie na współczesne tendencje w sztuce biżuteryjnej, najnowsze prace estońskich twórców form złotniczych cechuje ciągłe poszukiwanie nowych dróg i podejść, co łączy się z doskonaleniem artystycznych i technicznych środków wyrazu.

Organizacja utrzymuje żywe kontakty z podobnymi stowarzyszeniami w Polsce, szczególnie w Krakowie, gdzie prezentowano prace estońskich twórców i prowadzono wykłady na temat estońskiej sztuki metaloplastycznej.

Na zdjęciu:
URWE KÜTTNER, Prezes EMKL

Nasz Czas 39 (578)