Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 39 (578)