"Nasza Polonia" nr 129
ESTONIA

Hipolit Jundziłł
- ojciec chirurgii współczesnej na Wileńszczyźnie

Hipolit Jundziłł urodził się w roku 1846 w Ejszyszkach. Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Dorpacie w 1870 roku przez 2 lata pra-cował w Berlinie. W 1873 r. na Uniwer-sytecie w Dorpacie uzyskał stopień doktora medycyny i w tym samym roku osiadł na stale w Wilnie. W r. 1874 był nadetatowym ordynatorem, w latach 1875-1887 etatowym ordynatorem, a w 1887 r. został naczelnym lekarzem szpitala "Sawicz". Jako pierwszy na Litwie wprowadził zasady aseptyki i antyseptyki, zgodnie z rewolucyjnym wówczas poglądem Listera, a w latach dziewięćdziesiątych zastosował surowicę przeciwbłoniczą. Operował m.in. wola , torbiele jajnika, wykonywał gastrostomię i operacje plastyczne. Zmarł w 1898 roku w Wilnie. Hipolit Jundziłł należy do grona najbardziej zasłużonych lekarzy wileńskich, dających wzór czystego i dzielnego charakteru dla wszystkich lekarzy, wzoru którego brakuje lekarzom wieku nuklearnych i komputerowych technologii.

Nasz Czas 39 (578)