Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

(2001 r., mld USD)

Polska 8,8

Czechy 4,9

Rosja 2,5

Węgry 2,4

Rumunia 1,1

Bułgaria 0,7

Estonia 0,5

Litwa 0,4

Łotwa 0,2

W dorocznym inwestycyjnym raporcie Konferencji Handlu i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCTAD) stwierdza się, że w 2001 r. bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Litwie wyniosły 446 mln USD. Wśród państw bałtyckich pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych Litwa ustąpiła Estonii, ale wyprzedziła Łotwę. Wszystkie trzy państwa bałtyckie pozostały w tyle za większymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Ogólne bezpośrednie inwestycje zagraniczne w EuropieŚrodkowej i Wschodniej w roku ubiegłym wyniosły 27,2 mld dolarów. W porównaniu z 2000 r. w roku ubiegłym suma bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła o 2 proc. i osiągnęła nowy rekord.

Źródło: UNCTAD

("Veidas", nr 39 z 2002 r.)

Nasz Czas 39 (578)